Handlingsprogram

Exempelbild

Här kan du se och läsa vårt handlingsprogram för de olika mandatperioderna. handlingsprogrammet är en skrift som tas fram inför varje ny mandatperiod och beskriver den politik som vi vill för under den kommande mandatperioden. programmet delas in i olika fokusområden med sina egna rubriker och beskrivande texter som sedan preciseras i att-satser.

Publicerad