Kommunstyrelsen Ystad

Exempelbild

I kommunstyrelsen har Socialdemokraterna fem ledamöter och en ersättare. Här är våra representanter för mandatperioden 2023-2026.

Kevin Rasmussen (oppositionsråd)

Karin Voltaire, ledamot

Roger Jönsson, ledamot

Birgitta Cestrone Nyman, ledamot

Mårten Mårtensson, ledamot

Kim Grahn, ersättare

Publicerad